แพคเกจทัวร์เขาค้อภูทับเบิก ทัวร์ภูหินร่องกล้า ท่องเที่ยวเขาค้อ 2วัน 1คืน 3200 บาท จาก กทม. | www.kodsanathai.info 

ประกาศอัพเดท

แพคเกจทัวร์เขาค้อภูทับเบิก ทัวร์ภูหินร่องกล้า ท่องเที่ยวเขาค้อ 2วัน 1คืน 3200 บาท จาก กทม.

ลงประกาศเมื่อ 26 มิ.ย. 2559 อัพเดทล่าสุด 7 ก.ค. 2559 11:27:58 น. เข้าชม 443 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

http://www.tourkhaokho.com/

รหัสโปรแกรม KK 212 กทม.เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า 2 วัน 1 คืน เดินทางโดยรถตู้ VIP (พัก เขาค้อ 1 คืน)
การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 2 วัน 1 คืน
ราคา 3,200 บาท
รับได้ 10 ท่าน

วันที่ออกเดินทาง ทัวร์ ปี 2559

เดือนกรกฏาคม16-17 ก.ค. , 18-19 ก.ค. วันเข้าพรรษา
เดือนสิงหาคม 12-13 ส.ค. วันแม่ 
เดือนกันยายน 9-10 ก.ย.
เดือนตุลาคม 15-16 ต.ค. วันออกพรรษา , 22-23 ต.ค.
เดือนพฤศจิกายน4-5 พ.ย. , 12-13 วันลอยกระทง ,18-19 พ.ย. ,25-26 พ.ย.
เดือนธันวาคม3-4 วันพ่อ ,10-11 วันรัฐธรรมนูญ ,16-17 ธ.ค.,23-24 ธ.ค., 29-30ธ.ค. ,30-31ธ.ค. , 31-1ม.ค. 60 (ปีใหม่)


วันแรก กรุงเทพ- เขาค้อ- พระบรมสารีริกธาตุ - อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ เขาค้อ ฐานอิทธิ
05.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่ ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้า
05.30 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เขาค้อ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1)
13.00 น. หลังจากนั้นนำคณะทัวร์เดินทางขึ้นสู่ เขาค้อ เที่ยวชมพระตำหนักเขาค้อโดยตั้งอยู่บนเขาย่า สูงจากระดับน้ำทะเล 1,100 เมตร พาคณะทัวร์ทุกท่านนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และชม ทะเลภูเขา สลับซับซ้อน ชมอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ เขาค้อ อนุสรณ์สถาน เป็นสถานที่รำลึกเหตุการณ์รบกันในอดีตระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์ และเที่ยวชม ฐานอิทธิ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบริเวณเขาค้อ และ ชมซากอาวุธ เครื่องจักรที่ใข้ในสมัย 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) 
20.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านเช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สองอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จุดชมวิวภูหมันขาว ผาชูธง ลานหินแตก ลานหินปุ่ม อุทยานแห่งชาติภูทับเบิก ชมไร่กระหล่ำยักษ์ ทัศนียภาพแห่งภูทับเบิก
05.00 น. มุ่งหน้าสู่ภูทับเบิก จุดสูงสุดของเพชรบูรณ์ อากาศบริสุทธิ์ ธรรมชาติป่าไม้อุดมสมบูรณ์เที่ยวชมไร่กะหล่ำยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
07.00น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3)
09.00น. เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ชมทัศนียภาพที่จุดชมวิวภูหมันขาวเป็นจุดสูงสุดของอุทยาน เที่ยวชมผาชูธง สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล เที่ยวชมลานหินแตก ลานหินปุ่ม
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่4) 
13.00น. แวะซื้อของฝาก ส้มเขียวหวานแห่งแรกและผลไม้หลากหลายชนิด อีกทั้งปลาหลายชนิด ต่างเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่แวะมาเยือน 
21.00น. เดินทางถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการท่านละ 3,200 บาท


อัตรานี้รวม

 - ค่ายานพาหนะในการเดินทาง 
- ค่าอาหารกลางวัน 4 มื้อ 
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
- ค่าที่พักจำนวน 1 คืน 

วิธีการจองทัวร์

โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 , 02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com 
คำแนะนำในการจองทัวร์ 
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน 
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที 

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-617-7128 
บัญชีออมทรัพย์ สาขาเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) 
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่ 
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน 
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี 
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี) 
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม 
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์ 

1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ 
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้. 

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ 
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ 

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน 
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

ขายคอกกั้นเด็กราคาถูก http://www.รั้วล้อมเด็ก.com

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 25 ต.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 557 ครั้ง

ขายคอกกั้นเด็ก www.เพื่อนเด็ก.com

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 30 ต.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 539 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก,คอกกั้นเด็กราคาถูก,รั้วกั้นเด็ก,ที่กั้นเด็ก,คอกกันเด็ก,ที่กั้นคอกเด็ก

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 24 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 506 ครั้ง

จำหน่ายคอกกั้นเด็กราคาถูก http://www.thaihottoy.com

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 20 ต.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 526 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก คอกกั้นเด็กราคาถูก

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 24 ธ.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 489 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก พีวีซี สำหรับเด็กเล็ก ใช้จำกัดพื้นที่ และฝึกยืน และเดิน ของเด็กวัยเจริญเติบโต

(ลงประกาศฟรี ลำพูน) - แม่และเด็กผลิตภัณฑ์เด็ก 14 ม.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 549 ครั้ง

ขายคอกกั้นเด็ก กรงกั้นเด็ก ที่กั้นเด็ก รั้วกั้นเด็ก คอกกั้นเด็กราคาถูก

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 15 พ.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 483 ครั้ง

ขายคอกกั้นเด็ก http://www.เพื่อนเด็ก.com คอกกั้นเด็กราคาถูก

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 18 ต.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 515 ครั้ง

คอกเด็กpvc คอกกั้นเด็ก คอกกั้นเด็กราคาถูก คอกกันกระแทก

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 15 มิ.ย. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 511 ครั้ง

คอกกั้นเด็กราคาถูก www.เพื่อนเด็ก.com

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 28 ต.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 553 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา 3,200 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : นุ๊ก
  • ความต้องการ : ต้องการขาย
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 26 มิ.ย. 2559
  • อัพเดทล่าสุด : 7 ก.ค. 2559 11:27:58 น.
  • ที่อยู่ : 98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
  • จังหวัด : ลงประกาศฟรี นครปฐม
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0890404783
  • Email : sm789@hotmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน