แคลเซียมออกไซด์, ปูนร้อน, ปูนขาว, ปูนขาวร้อน, Calcium Oxide, CaO, TPCC, CAS number 1305-78-8 | www.kodsanathai.info 

แคลเซียมออกไซด์, ปูนร้อน, ปูนขาว, ปูนขาวร้อน, Calcium Oxide, CaO, TPCC, CAS number 1305-78-8

ลงประกาศเมื่อ 26 ก.พ. 2560 อัพเดทล่าสุด 24 ส.ค. 2562 10:26:21 น. เข้าชม 183 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

แคลเซียมออกไซด์, ปูนร้อน, ปูนขาว, ปูนขาวร้อน, Calcium Oxide, CaO, TPCC, CAS number 1305-78-8

 

แคลเซียมออกไซด์, Calcium Oxide มีสูตรทางเคมีคือ CaO มีชื่อเรียกที่หลากหลาย เช่น ปูนร้อน, ปูนขาว, ปูนขาวร้อน, ปูนไลม์, ควิกไลม์, Lime, Quick Lime, CAS Number 1305-78-8 ฯลฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาหินปูน, Limestone ซึ่งเป็นหินตะกอนประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต, Calcium Carbonate, CaCO3 เป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้หินปูนมีอุณหภูมิสูงจนถึงจุดที่คาร์บอเนตหลอมละลาย จนกระทั่งเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, CO2 ซึ่งเรียกว่า กระบวนการแคลซิเนชั่น, Calcination Process ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะเป็นสารสีขาว มีส่วนประกอบหลักคือ แคลเซียมออกไซด์

 

แคลเซียมออกไซด์, ปูนร้อน, ปูนขาว, ปูนขาวร้อน, Calcium Oxide, CaO ของ บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัดจัดเป็นสารเคมีพื้นฐานสำคัญสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆอย่างกว้างขวาง โดยปัจจุบันทางบริษัทส่งสินค้าดังกล่าวให้กับกลุ่มลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมีบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน 3 ขนาดคือ 25 ก.ก./ถุง, 500 ก.ก./ถุง และ 1 ตัน/ถุง

สอบถามข้อมูลสินค้าและการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขาย

บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด, Thai Poly Chemicals Co., Ltd.

หมายโทรศัพท์, Tel. 034496284, 034854888

หมายเลขโทรสาร, Fax. 034496285, 034854899

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, Mobile No. 0824504888, 0868850111, 0861762992, 0800160016

Email address1, thaipolychemicals@hotmail.com

Email address2, polychemicals888@gmail.com

Email address3, info@thaipolychemicals.com

 

ประโยชน์และการใช้งาน ปูนร้อน, ปูนไลม์, ปูนขาว, แคลเซียมออกไซด์

ใช้ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก, แร่อโลหะ, กระดาษ, พลาสติก, ไฟเบอร์กลาสและวัสดุก่อสร้าง

ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า

ใช้อย่างกว้างขวางในขั้นตอนต่างๆของกระบวนการทำเหมือง กระบวนการถลุงและการสกัดแร่อโลหะ เช่น ทอง, ทองแดง, อลูมิเนียม, สังกะสี, นิกเกิล, ยูเรเนียม, แร่ธาตุที่หายาก และอื่นๆ

ใช้ในการผลิตแร่สังเคราะห์ แคลเซียมคาร์บอเนตชนิดตกผลึกซ้ำ หรือเรียกว่า แป้งเบา หรือ Precipitated Calcium Carbonate, PCC ซึ่งถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กระดาษ, พลาสติก, สี และอุตสาหกรรมอื่นๆ

ใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษที่ทันสมัยในปัจจุบัน

ใช้ในกระบวนการผลิตวัสดุทางวิศวกรรมที่ทันสมัย เช่น ใยแก้ว,ไฟเบอร์กลาส สำหรับทำใบพัดกังหันลม ที่ช่วยให้เราสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าจากทรัพยากรหมุนเวียน

ใช้ในกระบวนการผลิตวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์, ปูนฉาบ, บล็อกคอนกรีตมวลเบา, เหล็ก, แก้ว, และอื่นๆ

ใช้ในเกษตรกรรม เช่น ส่วนผสมอาหารสัตว์, การปรับปรุงดิน และ การบำบัดน้ำ

ใช้เป็นส่วนผสมสำคัญในอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงในฟาร์มต่างๆ เนื่องจากเป็นแหล่งสำคัญของแคลเซียมในอาหาร

ใช้อย่างแพร่หลายในการจัดเตรียมสถานที่ และปรับสภาพน้ำเพื่อการเลี้ยงกุ้ง

ใช้งานอย่างหลากหลาย ในด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้ในการบำบัดน้ำประปา, น้ำเสีย หรือของเสียในอุตสาหกรรม, ขยะในครัวเรือน และใช้ในกระบวนการบำบัดมลพิษทางอากาศ

ใช้เป็นสารเคมีหลักในการบำบัดน้ำเสีย

ใช้เป็นสารเคมีหลักในการผลิตน้ำประปา และการกลั่นน้ำทะเลเป็นน้ำจืด

ใช้เพื่อบำบัดก๊าซจากโรงไฟฟ้า และของเสียอื่นๆ จากโรงงาน

ใช้ในกระบวนการต่างๆ โดยนำมาทำเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น น้ำตาล, แก้ว, ขวด, เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร รวมถึงผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพ

ใช้ในการเตรียมน้ำเชื่อม และในกระบวนการกลั่นน้ำตาล

เป็นวัตถุดิบสำคัญในกระบวนการผลิตแก้ว ขวด และกระจก

ใช้ในกระบวนการทำสแตนเลส และวัสดุเคลือบนิกเกิลที่ใช้ในการผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพ ซึ่งถูกนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

 

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ ปูนร้อน, ปูนไลม์, ปูนขาว, แคลเซียมออกไซด์ ในอุตสาหกรรมต่างๆเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมเหล็ก ใช้ ปูนร้อน, ปูนไลม์, ปูนขาว, แคลเซียมออกไซด์ ดึงสารเจือปนต่างๆ ในกระบวนการผลิตเหล็ก

อุตสาหกรรมเคมี ใช้ ปูนร้อน, ปูนไลม์, ปูนขาว, แคลเซียมออกไซด์ ปรับสภาพความเป็นกรดของสารจากการผลิตกรด ดึงสารเจือปนในกระบวนการผลิต สารที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

อุตสาหกรรมน้ำตาล ใช้ ปูนร้อน, ปูนไลม์, ปูนขาว, แคลเซียมออกไซด์ ดึงสารเจือปนต่างๆ ออกจากน้ำอ้อย ใช้เป็นสารฟอกขาวในการผลิตน้ำตาลทรายขาว

อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ใช้ ปูนร้อน, ปูนไลม์, ปูนขาว, แคลเซียมออกไซด์ ในการผลิตสารฟอกขาว ใช้ในการผลิต Precipitated Calcium Carbonate (PCC) ที่ใช้ในการเคลือบกระดาษ รวมทั้งใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ใช้ ปูนร้อน, ปูนไลม์, ปูนขาว, แคลเซียมออกไซด์ ดึงสารเจือปนในกระบวนการผลิต ใช้เป็นสารยับยั้งการลอยตัวของแร่บางชนิด (Depressant in ore floatation) ใช้เป็นสารปรับสภาพความเป็นกรด ใช้เป็นสารที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้เป็นส่วนผสมในกระบวนการสกัดแร่ (Cyanidation of ores)

อุตสาหกรรมการเกษตร ใช้ ปูนร้อน, ปูนไลม์, ปูนขาว, แคลเซียมออกไซด์ เป็นสารปรับสภาพความเป็นกรดในดิน หรือน้ำ สารที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

อุตสาหกรรมก่อสร้าง ใช้ ปูนร้อน, ปูนไลม์, ปูนขาว, แคลเซียมออกไซด์ เป็นสารป้องกันการแยกตัวออกจากกัน (anti-stripping agent) และใช้เป็นสารตัวเติมในการทำยางแอสฟัลต์ ใช้ผสมในกระบวนการเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักของทราย (Soil stabilization) ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตปูนซีเมนต์ หรืออิฐมวลเบา ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตวัสดุประเภทแก้ว

อุตสาหกรรมการผลิตน้ำประปา ใช้ ปูนร้อน, ปูนไลม์, ปูนขาว, แคลเซียมออกไซด์ กำจัดความกระด้างของน้ำ (water softening) ใช้เป็นสารปรับสภาพความเป็นกรด ดึงสารเจือปนต่างๆ หรือช่วยตกตะกอนสิ่งเจือปน ปรับสภาพตะกอน (sludge conditioning)

การบำบัดน้ำเสีย ใช้ ปูนร้อน, ปูนไลม์, ปูนขาว, แคลเซียมออกไซด์ เป็นสารที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย สารที่ใช้สำหรับการตกตะกอน สารปรับสภาพความเป็นกรด

 

ทั้งนี้ การเลือกใช้ปูนขาวประเภท แคลเซียมออกไซด์, ปูนร้อน, ปูนไลม์, ปูนขาวร้อน, Calcium Oxide, Quick Lime, CaO หรือ แคลเซียมไฮดรอกไซด์, ไฮเดรตไลม์, ปูนขาว, ปูนไฮเดรต, Calcium Hydroxide, Hydrated Lime, Ca(OH)2 ขึ้นอยู่กับลักษณะกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ โดยแคลเซียมออกไซด์, ปูนร้อน, ปูนไลม์, ปูนขาวร้อน, Calcium Oxide, Quick Lime, CaO เหมาะกับกระบวนการที่ต้องการความร้อน เนื่องจากเมื่อผลิตภัณฑ์ทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วเกิดความร้อน เช่น กระบวนการหลอมเหล็กในอุตสาหกรรมเหล็ก การสกัดแร่ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่การปรับสภาพความเป็นกรดในดินหรือน้ำในอุตสาหกรรมการเกษตร หรือใช้ในกระบวนการที่ต้องการแคลเซียมออกไซด์เป็นสารตั้งต้นในการทำปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตโดยเฉพาะ เช่น การผลิต Precipitated Calcium Carbonate, PCC ในอุตสาหกรรมกระดาษ การผลิตอิฐมวลเบา ฯลฯ และแคลเซียมไฮดรอกไซด์, ไฮเดรตไลม์, ปูนขาว, ปูนไฮเดรต, Calcium Hydroxide, Hydrated Lime, Ca(OH)2 เหมาะสมกับกระบวนการที่ไม่ต้องการความร้อน เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย การดึงสารเจือปนในการผลิตน้ำประปา ฯลฯ ซึ่งในบางอุตสาหกรรมมีการใช้ทั้ง 2 ประเภทขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตของแต่ละโรงงาน

 

Calcium oxide has the chemical formula CaO and is a white crystalline substance. Because calcium oxide does not occur naturally, its production is generally from calcium carbonate or limestone. There are many commercial uses for this compound because it readily forms solutions with other substances like silicates. Some other uses of calcium oxide in other industries include the making of porcelain, the preparation of bleaching powder and the purification of sugar.

The iron and steel industries utilizes calcium oxide as a flux in the purification of scrap iron or steel. Calcium oxide can remove different impurities, such as phosphorus and silica from scrap materials. This process is important for refining and making steel products.

In agriculture and gardening, calcium oxide has applications as a fertilizer to treat acidic soil. Another commercial application of calcium oxide is in the construction industry that utilizes it in cement and mortar. Some other uses of calcium include as a water softener, in the making of glass and in the treatment of wastewater. METALLURGY, Steel Manufacture, Steel Products Manufacture, Magnesium Manufacture, Alumina Manufacture, Ore Flotation and Non-Ferrous Metal Smelting.

PULP AND PAPER, Sulfate Process, Sulfite Process, Bleaching, Precipitated Calcium Carbonate, Strawboard Manufacture, and in the treatment of pulp and paper mill liquid wastes, as a coagulant in color removal. CHEMICALS, Alkalis, Calcium Carbide and Cyanimide, Petrochemicals, Bleaches, Dye and Dyestuff Intermediates and Coke-By-Products. In addition, it is used in the purification of citric acid, glucose and dextrin, metallic calcium, soda-lime, an adsorbent and for countless other minor or isolated purposes, such as for CO2 absorption, etc.

 

Keyword, คีย์เวิร์ด, คำค้นหา,

ผลิตแคลเซียมออกไซด์, ผลิตปูนร้อน, ผลิตปูนขาว, ผลิตปูนขาวร้อน, ผลิตCalcium Oxide

โรงงานแคลเซียมออกไซด์, โรงงานปูนร้อน, โรงงานปูนขาว, โรงงานปูนขาวร้อน, โรงงานCalcium Oxideจำหน่ายแคลเซียมออกไซด์, จำหน่ายปูนร้อน, จำหน่ายปูนขาว, จำหน่ายปูนขาวร้อน, จำหน่ายCalcium Oxide

ขายแคลเซียมออกไซด์, ขายปูนร้อน, ขายปูนขาว, ขายปูนขาวร้อน, ขายCalcium Oxide

ส่งออกแคลเซียมออกไซด์, ส่งออกปูนร้อน, ส่งออกปูนขาว, ส่งออกปูนขาวร้อน, ส่งออกCalcium Oxide

แคลเซียมออกไซด์, แคลเซียมอ๊อกไซด์, ปูนร้อน, ปูนไลม์, ปูนขาวร้อน, Calcium Oxide, Quick Lime, CaO, แคลเซียมไฮดรอกไซด์, แคลเซียมไฮดร็อกไซด์, ไฮเดรตไลม์, ไฮเดรทไลม์, ปูนขาว, ปูนไฮเดรต, ปูนไฮเดรท, Calcium Hydroxide, Hydrated Lime, Ca(OH)2

CAS No. 1305-78-8

CAS No. 1305-62-0

 

สอบถามข้อมูลสินค้าและการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขาย

บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด, Thai Poly Chemicals Co., Ltd.

หมายโทรศัพท์, Tel.  034496284, 034854888

หมายเลขโทรสาร, Fax.  034496285, 034854899

หมายเลขมือถือ, Mobile.  0824504888, 0868850111, 0861762992, 0800160016

Email address1, thaipolychemicals@hotmail.com

Email address2, polychemicals888@gmail.com

Email address3, info@thaipolychemicals.com

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

Mixon เราจำหน่ายเสื้อผ้าสเวตเตอร์ มีเสื้อผ้าสเวตเตอร์ทั้งแบบผู้หญิงสวมใส่ และเสื้อผ้าสเวตเตอร์ สำหรับคุณผู้ชายด้วยเช่นกัน

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆ ? ประชาสัมพันธ์สินค้า 30 ก.ค. 2561

ราคา 0 บาท

เข้าชม 90 ครั้ง

DxOMark ให้คะแนน Nokia 8 อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างเลวร้าย

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร ? มือถือ 26 ส.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 171 ครั้ง

แผ่นพลาสวูดก็ทำระแนงดีไซน์สวยๆ แบบนี้ได้นะคะ บ้านจะดูสวยเมื่อมีแผ่นพลาสวูดประดับบ้านค่ะ???????? ???? คุณนุจรี 086-344-3199 ???? 091-713-2666 LINE ninanujjaree Facebook : Bannplaswood

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เฟอร์นิเจอร์ ? อื่นๆ 23 ต.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

ถ้าท่านกำลังมองหาช่องทางในการลงทุน อพาร์ทเม้นท์เป็นอีก 1 อสังหาริมทรัพย์ที่น่าลงทุนเพราะใช้ ทุนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับ อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ ดั้งนั้นทาง รร.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงจัดทำหลักสูตร RE163: วิเคราะห์การลงทุนอพาร์ทเม้นท์ เพื่อที่ท่านจะ

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - การศึกษา ? อบรมสัมนา 22 ต.ค. 2561

ราคา 12,000 บาท

เข้าชม 128 ครั้ง

ยางรถ 180/85D-12 20x10-10 20.5-25 10.00R20 20x8.00-8 13R22.5 7.50-16 20x9.0-8 11R22.5 4.80/4.00-8 31x10.5R15 23.1-26 12.00-20 8.25-16 31x9.50R15 14.9-24 7.50-15 11x4.00-5 215/70R15 295/80R22.5 23.5-25 5.70-12

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - รถ ยานพาหนะ ? อะไหล่ 21 ส.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 80 ครั้ง

ขายที่ดินเปล่า 4 ไร่ แถวบางบัวทอง นนทบุรี ห่างรถไฟฟ้าและเซ็นทรัล เวสเกต 6 กม.

(ลงประกาศฟรี นนทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ ? ที่ดิน 16 ต.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 124 ครั้ง

ยางรถกอล์ฟ (Golf Tire) 18x8.50-8, 205/50-10 ,13.6-16 ,16.5x6.50-8, 16x6.50-8 ,16x7.50-8, 18x6.50-8 ,18x7.50-8,18x8.50-8, 18x9.50-8, 19x8.00-10, 205/50-10, 20x10.00-8,20x8.00-8, 23x10.50-12, 23x8.50-12 ,26x12.00-12

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - รถ ยานพาหนะ ? อะไหล่ 1 ส.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 92 ครั้ง

ขายบ้านที่ไหนดี

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ ? บ้านเดี่ยว 7 เม.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 85 ครั้ง

เป็นเจ้าของทรัพย์ มีเรื่องจำเป็น ต้องการ ขายบ้านด่วน !!

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ ? บ้านเดี่ยว 4 พ.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 60 ครั้ง

หากคุณเป็นเจ้าของ บ้าน คอนโด ทาวน์โฮม หรือหาตัวแทนปล่อยเช่าบ้านให้แบบรวดเร็ว

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ ? อื่นๆ 5 ก.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 23 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : technical sales
  • ความต้องการ : ต้องการขาย
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 26 ก.พ. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 24 ส.ค. 2562 10:26:21 น.
  • ที่อยู่ : 36/1 Moo 9, Nadee Mueangsamutsakhon
  • จังหวัด : ลงประกาศฟรี สมุทรสาคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 034496284
  • Email : thaipolychemicals@hotmail.com